Optymalizacja Częstotliwości Wysyłki w Email Marketingu
Optymalna częstotliwość wysyłki wiadomości emailowych jest kluczowa dla utrzymania zaangażowania odbiorców i uniknięcia przesycenia. Należy dbać o równowagę pomiędzy regularnością komunikacji a zachowaniem prywatności i komfortu odbiorców. Testowanie różnych scenariuszy oraz monitorowanie wskaźników zaangażowania pozwala na dostosowanie częstotliwości wysyłki do preferencji odbiorców.