Zgodność działań marketingowych z prawem międzynarodowym i lokalnym

Zgodność działań marketingowych z prawem międzynarodowym i lokalnym:
Działania marketingowe powinny być zgodne z obowiązującym prawem międzynarodowym i lokalnym, w tym przepisami dotyczącymi reklamy, wolności słowa i ochrony danych osobowych. Firmy i instytucje powinny respektować prawa człowieka, prawa konsumentów oraz przepisy antymonopolowe i antykorupcyjne.